2.100,00kr inkl. moms

Auktoriserad första hjälpen i terräng för klättrare

En olycka händer så lätt, och kunskap om hur du ska agera kan rädda liv. Ute i naturen finns normalt inte samma utrustning som man skulle ha använt vid vård hemma eller på ett sjukhus. Under kursen Första hjälpen i terräng för klättrare får du därför lära dig improvisationstekniker med utrusning du normalt har med dig när du klättrar, och öva dig på dem i praktiken. Vi går igenom typiska klätterskador, första hjälpen-utrustning och ger förslag på vad en förbandslåda bör innehålla.
Vi inkluderar även hjärt- och lungräddning i kursen.

Kursen genomförs i Ågelsjön, Norrköping, kl. 08:00-19:00 vid respektive kurstillfälle.

Kursen genomförs i enlighet med Svenska klätterförbundets medicinska kommittés normer och leds av Essy Dahlin som är certifierad Emergency Medical Technician och  Wilderness First Responder samt instruktör i hjärt-och lungräddning enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram.

Beskrivning

Moment som ingår i kursen

 • Hjärt- och lungräddning
 • Första hjälpen enligt principen L-ABCDE
 • Effektiv kommunikation med SOS Alarm
 • Evakuering av skadad och resonemang kring fördelar och risker ur ett medicinsk perspektiv
 • Omhändertagande av mindre skador och sår:
  • Stukningar
  • Frakturer
  • Sårskador
  • Luxationer
 • Hantering av större skador
  • Medvetslöshet av trauma och fri luftväg
  • Immobilisering av nacke och rygg
  • Förflyttning av skadad vid ovan omständigheter
  • Större yttre blödning
  • Inre blödning

Du gillar kanske också…