Bokningsvillkor hos Vertical Velocity AB

1 § Bokning
Aktiviteter, kurser och resor bokas enligt information via Vertical Velocitys hemsida eller den specifika information som skickas via email efter genomförd intresseanmälan. Bokningen anses genomförd i och med betalning av den aktuella aktiviteten, kursen eller resan.
I och med genomförd betalning godkänner du Vertical Velocitys bokningsvillkor och avbeställningsvillkor enligt nedan.
Bokningen är bindande. Det är din skyldighet som aktivitetsdeltagare att läsa igenom och kontrollera att du mottagit bekräftelsen och deltagarinformationen direkt efter mottagandet.
 

2 § Avbokning
Aktivitetsdeltagaren har rätt att avboka den bokade aktiviteten enligt följande:

  • Vid avbokning tidigare än 40 kalenderdagar före aktiviteten, återbetalas hela aktivitetens pris, förutom en avbokningsavgift om 200 kr

  • Vid avbokning 40-20 kalenderdagar före aktiviteten, återbetalas 75% av aktivitetens pris, dock lägst 200 kr.

  • Vid avbokning 20-10 kalenderdagar före aktiviteten, återbetalas 50% av aktivitetens pris, dock lägst 200 kr.

  • Vid avbokning senare än 10 kalenderdagar före aktiviteten sker ingen återbetalning. 

 Avbokning skall genomföras via e-post, telefon eller sms till aktivitetsledaren.


3 § Villkor för inställda aktiviteter
Om Vertical Velocity AB beslutar att ställa in en aktivitet pga. väderleken, för liten kursgrupp eller sjukdom så återbetalas hela beloppet inklusive eventuell anmälningsavgift. Om aktiviteten ställs in på grund av för få anmälda, meddelas detta per e-post senast 2 dagar innan aktuell aktivitet. Vertical Velocity AB friskrivs från ansvar för eventuella kostnader som detta kan medföra för aktivitetsdeltagaren, såsom ombokningar av transport till och från aktiviteten.

4 § Villkor vid köp av presentkort
Presentkortets giltighetstid är ett år från inköpsdatum. Presentkortets giltighetstid kan, innan giltighetstiden gått ut, förlängas med 1 år till en kostnad av 200 kronor. Presentkortet är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Inga återköp av presentkort görs.